PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA ZA UPIS U REGISTAR POSREDNIKA I SPOREDNIH POSREDNIKA U OSIGURANJU


Adresa stanovanja

(šifru upisuje kandidat, tako da upiše redom inicijale svog imena i prezimena, zatim dvije jednoznamenkaste brojke i na kraju velikim tiskanim slovima po svom izboru tri velika tiskana slova, primjerice, šifra za kandidata Željka Horvat Šimić može biti: ŽHŠ59AFC)

VAŽNA NAPOMENA:

Bez upisane šifre kandidata HANFA neće biti u mogućnosti pozvati kandidata na polaganje ispita.
Prijavljujem polaganje ispita za provjeru stručnih znanja iz:*


* Moguće je prijaviti polaganje ispita za oba područja, ili samo za jedno područje osiguranja.

za obavljanje poslova*:
*distribuciju reosiguranja može obavljati samo broker u reosiguranju.
i namjeravam obavljati poslove distribucije u sljedećoj kategoriji:

Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeće:


Preuzmi Izjavu o primjerenosti i Izjavu o povezanosti

Preuzmi Izjavu/suglasnost za objavu osobnih podataka