Company logo

Podaci o osnivaču

Adresa prebivališta osnivača

Podaci o obrtu

Adresa sjedišta obrta

*Ako vlasnik obrta nema ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, potrebno je, u skladu sa Zakonom o obrtu i Zakonom o osiguranju imenovati poslovođu svog obrta koji ima ovlaštenje za zastupanje u osiguranju.

Podaci o ovlaštenom zastupniku(poslovođi)

Adresa prebivališta zastupnika


*Kontrolu povezanosti popuniti samo u slučaju kada postoji povezanost iz članka 3. točke 26. Zakona o osiguranju: dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba osobe koje su povezane kontrolom ili sudjelovanjem ili položaj u kojem su dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba trajno povezane s jednom te istom osobom odnosom kontrole (izjavu daje osnivač/i navedenog obrta)

Fizičke osobe
Ime Prezime OIB Mjesto Ulica i kućni broj

Pravne osobe
Naziv OIB Mjesto Ulica i kućni broj

*Uz zahtjev je potrebno priložiti dokaz o uplaćenoj naknadi za izdavanje dozvole za obavljanje poslova distribucije osiguranja, prema važećem Pravilniku o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.