Company logo

Poštovani, nalazite se na stranici za predaju stručnih radova na temu "Održivo financiranje kao novi oblik investiranja u Hrvatskoj".

Rok za predaju je 15.kolovoza 2020. godine do 16:00 sati. Molimo vas da predate svu dokumentaciju prema tekstu poziva. Posebno obratite pažnju na imenovanje samih dokumenata. Prijave koje su neispravne ili nepotpune neće se razmatrati.

(Zaporka od 8 znakova mora poštivati pravilo 5 slova i 3 broja u bilo kojem redoslijedu.)
Primjer nomenklature dokumentacije:
• Za ostalu dokumentaciju: ABCDE123_1.pdf
• Za prijedlog stručnog rada: ABCDE123_2.doc